Sinds enkele jaren vindt in het Amsterdamse literaire centrum Perdu de 30 + 30 Dichtersmarathon plaats. Een evenement met een even eenvoudig als prikkelend concept: dertig dichters lezen drie gedichten voor; twee van henzelf en één van een bewonderde buitenlandse collega. Er klinken geen aan- en afkondigingen, geen applausjes; het buitenlandse gedicht zorgt voor de poëticale introductie en alleen de namen van de dichters worden tijdens hun voordracht op een scherm geprojecteerd. Een vloeiende stroom van dichters in alle soorten en maten. Hermetici, podiumbeesten, arrivés, debutanten _ samen met hun verrassende buitenlandse keuzes vormen zij een bonte stoet van poëzie.

——

30 + 30: Zestig gedichten uit binnen- en buitenland. Prometheus, Amsterdam 2008. Samengesteld door Thomas Möhlmann en Joost Baars.