binnenplaats - Joost Baars

Binnenplaats in de pers

Binnenplaats is een hallucinante, mystieke bundel. Het vraagt tijd om erin door te dringen maar bij elke herlezing groeien deze gedichten en trekken ze je mee in hunzoektocht naar of confrontaties met het transcendente. Het bijzondere van Baars is dat hij daarvoor in deze steeds verder seculariserende westerse cultuur een volstrekt nieuwe en authentieke taal weet te vinden die alle vaste religieuze idiomen vermijdt. Alsof de dichter er geen weet van heeft, zo volkomen onbevangen en opnieuw cirkelt hij in elk gedicht opnieuw om dit raadsel heen en juist daardoor wordt ook de lezer bevrijd van de bestaande vormen en formules en meegetrokken in dit zoeken. Baars is aanvankelijk niet te plaatsen. Hij is echter een ‘valse trage’, hij laat je werken ensteeds harder werken en zijn project laat je niet los. Hij begint in het niet-weten, zoals mystici doen – en blijft daar en trekt je daarheen. Zijn werk is zeer kwetsbaar en tegelijkertijd sterk. (…) [Baars] overstijgt de religieuze poëzie: zijn werk gaat over kennis en wat we met die kennis doen. Er is ook vriendschap, en dood en verlies, en liefde in deze bundel, er is zelfs een geliefde die voor de ogen van de ‘ik’ met een hartinfarct ligt te wachten op de ambulance. De romantische liefde heeft in deze eeuw steeds meer de plaats van religie ingenomen, als datgene waar het bestaan om draait. Baars gaat daartegenin – of weet die twee thema’s weer op verrassende wijze met elkaar te verbinden.  (uit de laudatio bij de VSB Poëzieprijs)

‘Poëzie op het scherpst van de snede (…) [die] in de buurt komt van een gebed aan een afwezige god. (…) Binnenplaats is een rijp en betekenisvol debuut van een dichter die zijn stiel volledig beheerst en ongetwijfeld nog verder zal ontwikkelen.’ (uit het juryrapport van de C. Buddingh’-prijs)

‘Verbazingwekkend hedendaagse mystiek (…) van een dichter die ons werkelijk iets te zeggen heeft.’ – De Morgen

‘Een debuut dat meteen overtuigt: een doordacht opgebouwde bundel waarin de thematiek, vertrekkend vanuit een anekdotisch gegeven, uitwaaiert om zo het geheel in een breder universeel kader te plaatsen. (…) [Met] een reeks gedichten over vogels (…) die ik graag de status van “klassiekers-in-wording” toeschrijf.’ – Jooris van Hulle in Poëziekrant.

‘Baars’ poëzie gaat verder dan de laatpostmoderne poëzie die aan de orde van de dag is en die via maatschappelijke en politieke reflecties haar eigen urgentie wil demonstreren. De gedichten in Binnenplaats doen fundamentelere vragen rijzen door – opnieuw – de kenbaarheid van de dingen en het vermogen van de taal te onderzoeken. Zo stellen ze de mogelijkheid tot een relatie met de realiteit ter discussie – en dus, allicht onbewust, de effectiviteit van het gros van de hedendaagse poëzie. Binnenplaats is een bundel die imponeert. De weelderige artistieke en filosofische referenties en de soms abstracte poëtische gedachten maken van de gedichten tijdens een eerste lectuur een harde noot om te kraken, maar wekken bij daaropvolgende lezingen vooral ontzag voor de belezenheid en de veelzijdigheid van de dichter. Bovendien, en ter afsluiting dient dit gezegd te worden: Baars’ gedichten zijn soms ook verrassend grappig én romantisch.’ – Bram Lambrecht op De Reactor.

‘Het meest opmerkelijke poëziedebuut van het jaar.’ – Metro België

‘Het gaat Baars niet om de pakkende formulering maar om achter iets te komen (…). (…) Dit is, voor wie bereid is mee af te dalen, indrukwekkende poëzie (…). Zonder effectbejag, maar als het ware geknield voor het open raam vragend kijkend naar de kosmos.’ – Rob Schouten in Awater.

‘Met Binnenplaats overtuigt Baars van begin tot einde.’ – Carl de Strycker in Kunsttijdschrift Vlaanderen

‘Het is bezielde poëzie die, om een of andere reden, nog weinig wordt geschreven, maar gelukkig waagde Baars zich eraan en brengt hij deze kwetsbare poëzie tot leven in het heden. (…) Wie gelooft er na deze bundel niet in Baars’ dichterschap?’ – Ruben Hofma in Literair Tijdschrift Liter.

‘Vol intieme poëzie, (…) filosofisch en mystiek, liefdevol en aards en buitengewoon opwindend en doorwrocht.’ – Ruben Hofma in het Friesch Dagblad.

‘Persoonlijk en diepzinnig, kwetsbaar en geëngageerd, (…) zorgvuldig en doordacht.’ – Justin Waerts op Tzum.

‘Vol overdonderende regels’ – Ellen Deckwitz in NRC Handelsblad.

‘Fantastische, ingedikte poëzie. (…) Een geschenk aan de Nederlandse dichtkunst.’ – Ellen Deckwitz in De Morgen.

‘Zeer terecht genomineerd voor de VSB-poëzieprijs van 2018. (…) Baars toont zich kwetsbaar, durft persoonlijk te zijn, diepe emoties te laten zien en kan deze uitdrukken in weloverwogen zinnen met originele beelden. Hier is iemand aan het woord die het vak van dichter verstaat.’ – Hettie Marzak op Literairnederland.nl.

Joost Dancet schreef mooie closereads van de gedichten ‘Kosmologie van het tapijt’, het geritsel van bomen is niet, van oever tot oever is precies 2min. en de Hopkins-vertaling ‘Kadavertroost’.

Frank Keizer schreef een mooie brief op rekto: verso.

‘Geweldig en omvangrijk debuut.’ – Eric van Loo op Meander.

‘Baars raakt het meest als hij kwetsbaarheid laat doorschemeren.’ – Janita Monna in Trouw.

‘Een fraai debuut, maar het is pas het begin.’ – Piet Gerbrandy in de Groene Amsterdammer.

‘Het eerste gedicht uit de ‘Het dal van Spoleto’, (…) is vrij snel een van mijn favoriete gedichten geworden (niet alleen van deze bundel).’ – Roelof ten Napel op Klecks.

‘Joost Baars heeft zijn debuut overgeslagen.’ – Willem Jan Otten

‘Doorwrochte taal zoals je die niet vaak ziet in recente Nederlandse poëzie.’ – Samuel Vriezen

 

Meer over Binnenplaats vind je hier.

Bestellen

Steun de lokale boekhandel (en de bundel) door hem daar aan te schaffen. Hier en hier vind je er eentje bij jou in de buurt. Of bestel hem bij je lokale Bruna, Ako, Read Shop, of iets dergelijks.

Toch online? Steun een mooi poëzieinstituut en ga naar Boekhandel Perdu. Of koop direct bij de al even mooie Uitgeverij Van Oorschot.