2014

2013

  • ‘Leren loslaten: Hans Groenewegens laatste werken’, interview met Hans Groenewegen in Awater, zomernummer. Met foto’s van Liza de Rijk.