Binnenplaats is een fraai debuut’, schrijft Piet Gerbrandy in een tegelijk lovend en kritisch stuk in de Groene Amsterdammer. Hier is hier te lezen.